Doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu được miễn nộp thông báo

0
992
Doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu được miễn nộp thông báo

Theo hướng dẫn gần đây của Tổng cục Hải quan liên quan đến thủ tục nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu không phải nộp thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng lô hàng nhập khẩu của Sở Tài nguyên và Môi trường, nơi đặt các nhà máy và cơ sở sản xuất của doanh nghiệp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu được miễn nộp thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường

Trước đây, để kịp thời giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp và đẩy nhanh việc thông quan các lô hàng phế liệu nhập khẩu dùng làm nguyên liệu sản xuất trong kho tại các cảng trên cả nước, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết. Số 09 / NQ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2019 và Tài liệu số 1036 / VPCP-TH ngày 1 tháng 2 năm 2019 về việc thay đổi phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng của phế liệu nhập khẩu.

điều kiện nhập khẩu phế liệu giấy

Điều kiện nhập khẩu phế liệu giấy

Đồng thời, Chính phủ giao cho Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư bãi bỏ những bất cập liên quan đến kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu dùng làm nguyên liệu sản xuất. Tại Thông tư số 08/2018 / TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018 / TT-BTNMT. Ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất để giải quyết những khó khăn và trở ngại cho doanh nghiệp. Phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 2 năm 2019 “.

Theo hướng dẫn tại các văn bản trên và trong khi Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chưa ban hành Thông tư bãi bỏ các nội dung không đầy đủ liên quan đến kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất quy định. Tại Thông tư 08/2018 / TT-BTNMT và Thông tư 09/2018 / TT-BTNMT. Để tháo gỡ khó khăn, trở ngại cho doanh nghiệp.

điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Chỉ đạo Chi cục Hải quan của mình dựa trên kết quả kiểm tra. Đánh giá của cơ quan xác minh độc lập do cơ quan xác minh độc lập chỉ định Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định rằng. Phế liệu nhập khẩu đáp ứng luật pháp về bảo vệ môi trường. Để tiếp tục các thủ tục hải quan theo quy định.

Đồng thời, các doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu không phải nộp Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng của lô hàng phế liệu nhập khẩu do Sở Tài nguyên và Môi trường nơi doanh nghiệp các nhà máy và cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan áp dụng cho các lô hàng phế liệu được khai báo. Từ ngày 1 tháng 2 năm 2019 và các lô hàng thực hiện thủ tục hải quan. Vào ngày 1 tháng 2 năm 2019.

Trước đó, năm 2018, sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Hai Thông tư 08/2018 / TT-BTC và Thông tư 09/2018 / TT-BTC. Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã phản ánh nhiều vấn đề trong quá trình thực hiện.

Đặc biệt, theo quy định tại Thông tư 08/2018 / TT-BTNMT và Thông tư 09/2018 / TT-BTNMT. Cơ quan phụ trách kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu là Sở Tài nguyên và Môi trường. Nơi doanh nghiệp có nhà máy và cơ sở sản xuất.

nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Tuy nhiên, phế liệu nhập khẩu là hàng hóa cần được kiểm soát chặt chẽ tại cửa khẩu. Vì vậy việc kiểm tra thực tế và thông quan phải được thực hiện tại cửa khẩu. Việc phân công cho Sở Tài nguyên và Môi trường nơi các doanh nghiệp có nhà máy và cơ sở sản xuất. Để tiến hành kiểm tra nhà nước về chất lượng kéo dài thời gian giải phóng mặt bằng tại cửa khẩu.

Theo báo Hải quan Việt Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây