Rác thải xây dựng là gì?

2
1027
Rác thải xây dựng là gì?

Rác thải xây dựng là chất thải phát sinh trong quá trình khảo sát, thi công xây dựng công trình. Bao gồm công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi, phá dỡ.

Nguyên nhân phát sinh rác thải xây dựng:

– Phát sinh trong quá trình dọn kho bãi, xây dựng công tình.

– Dọn mặt bẳng thi công, vật liệu thừa, hết hạng sử dụng…

 Nguyên nhân phát sinh rác thải xây dựng

Rác thải xây dựng là gì ?

Tình trạng rác thải xây dựng:

– Đa số là chất thải rắn, bùn, lỏng…

• Lưu, chứa rác thải xây dựng:

Lưu, chứa rác thải xây dựng

Rác thải xây dựng là gì ?

– Trong nhà kho có mái che, bãi công trường…
– Trong túi hoặc theo hiện trạng…

Vận chuyển rác thải:

– Xe ben, xe chuyên dùng đảm bào vệ sinh môi trường…

Xử lý rác thải:

– Tạp kết về nhà nhà máy, phân loại tận thu phế liệu…
– Chôn lắp hợp vệ sinh hay san lắp mặt bằng tùy tính chất rác thải…

CÔNG TY TNHH XD MÔI TRƯỜNG THÁI AN

Địa chỉ: 279 Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0945 667 887 – Fax: 08.37195068
MST: 0306787916
TK: 045704070016653 Ngân hàng HD Bank, CN Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh
Đại diện: (Ông) TRẦN QUỐC THỚI Chức vụ: Giám Đốc
Web: https://ChatThaiCongNghiep.org
Mail: XuLyChatThaiThaiAn@gmail.com

2 BÌNH LUẬN

  • Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới quản lý chất thải rắn từ hoạt động xây dựng được quy định tại Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu (Có hiệu lực từ ngày 15/06/2015), theo đó:

   1. Chất thải rắn từ hoạt động xây dựng (kể cả cải tạo, phá dỡ công trình, gọi chung là chất thải rắn xây dựng) phải được phân loại và quản lý như sau:

   a) Đất, bùn thải từ hoạt động đào đất, nạo vét lớp đất mặt, đào cọc móng được sử dụng để bồi đắp cho đất trồng cây hoặc các khu vực đất phù hợp;

   b) Đất đá, chất thải rắn từ vật liệu xây dựng (gạch, ngói, vữa, bê tông, vật liệu kết dính quá hạn sử dụng) được tái chế làm vật liệu xây dựng hoặc tái sử dụng làm vật liệu san lấp cho các công trình xây dựng hoặc chôn lấp trong bãi chôn lấp chất thải rắn xây dựng;

   c) Chất thải rắn có khả năng tái chế như thủy tinh, sắt thép, gỗ, giấy, chất dẻo được tái chế, tái sử dụng.

   2. Hộ gia đình tại đô thị khi tiến hành các hoạt động cải tạo hoặc phá dỡ công trình xây dựng phải có biện pháp thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn xây dựng theo quy định.

   3. Hộ gia đình tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa chưa có hệ thống thu gom chất thải khi tiến hành các hoạt động cải tạo hoặc phá dỡ công trình xây dựng phải thực hiện quản lý chất thải xây dựng theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, không được đổ chất thải ra đường, sông ngòi, suối, kênh rạch và các nguồn nước mặt.

   4. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về việc phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải xây dựng.

   (Điều 50 Nghị định 38/2015/NĐ-CP)

   Trên đây là trả lời của Công ty môi trường Thái An về quản lý chất thải rắn từ hoạt động xây dựng, được quy định tại Nghị định 38/2015/NĐ-CP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây