Xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định mới nhất

0
1048
Xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định mới nhất

Hỏi trách nhiệm của chủ xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường. Môi trường Thái An vui lòng tư vấn giúp tôi về trách nhiệm của chủ xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định mới nhất của pháp luật hiện hành như thế nào?

Căn cứ pháp lý Xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định mới nhất:

– Xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường theo khoản 16. Điều 3 Nghị định 40/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

– Điều 33 Nghị định 38/2015/NĐ-CP.

Trách nhiệm của chủ xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định mới nhất của pháp luật hiện hành như sau:

– Có phương tiện vận chuyển, thiết bị lưu chứa, khu vực lưu giữ tạm thời. Chất thải rắn công nghiệp thông thường đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Quy trình quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường tương ứng quy định. Tại điểm A và điểm B Phụ lục III Mục III Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

– Bảo đảm các hệ thống, phương tiện, thiết bị xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường. (kể cả sơ chế, tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng từ chất thải rắn công nghiệp thông thường, sau đây gọi chung là xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường). Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường quy định tại điểm C. Phụ lục III Mục III Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

– Trường hợp có phát sinh chất thải nguy hại từ cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường. Phải thực hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định.

– Lập các báo cáo xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường sau:

+ Báo cáo quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường định kỳ hàng năm. (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12). Theo Mẫu số 05 Phụ lục V Mục III Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Và gửi về cơ quan xác nhận, Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương. Và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường. Trước ngày 30 tháng 01 của năm tiếp theo;

+ Báo cáo đột xuất về tình hình xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường. Theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

+ Báo cáo, hồ sơ, tài liệu, nhật ký liên quan đến quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường. Chất thải rắn trong sinh hoạt được tích hợp với nhau theo Mẫu số 05. Phụ lục V Mục III Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trong trường hợp chủ xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường. Đồng thời là chủ xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

+ Báo cáo, hồ sơ, tài liệu, nhật ký liên quan đến quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường. Chất thải nguy hại được tích hợp với nhau theo mẫu quy định về quản lý chất thải nguy hại. Trong trường hợp chủ xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường đồng thời là chủ xử lý chất thải nguy hại;

+ Sử dụng biên bản bàn giao chất thải rắn công nghiệp thông thường mỗi lần nhận chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định tại Phụ lục IV Mục III Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; lập nhật ký vận hành các hệ thống, phương tiện, thiết bị cho việc xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường. Sổ theo dõi số lượng các sản phẩm tái chế hoặc thu hồi từ chất thải rắn công nghiệp thông thường (nếu có);

Trên đây là nội dung tư vấn Trách nhiệm của chủ xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Trách nhiệm của chủ xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường.

+ Lưu trữ với thời hạn 05 năm các hợp đồng, nhật ký, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến hoạt động xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường để cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.

– Áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 trong thời hạn 24 tháng kể từ khi đi vào hoạt động đối với cơ sở mới; 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực đối với cơ sở đang hoạt động.

– Thực hiện kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và phục hồi môi trường, đồng thời thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường trong thời gian không qua 06 tháng kể từ khi chấm dứt hoạt động.

Trên đây là nội dung tư vấn Trách nhiệm của chủ xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Trên đây là nội dung tư vấn Trách nhiệm của chủ xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Công ty tư vấn môi trường Thái An luôn tự hào là một công ty cống hiến hết sức mình để giúp Quý doanh nghiệp có môi trường làm việc sạch đẹp hơn. Thông qua các đề án, công trình bảo vệ môi trường do các thạc sĩ, kỹ sư môi trường giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề.

Qua nhiều năm, chúng tôi đã xây dựng được một đội ngũ nhân viên chuyên lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM với thời gian thực hiện nhanh chóng, chi phí thấp, thủ tục đơn giản.

Nếu Quý doanh nghiệp có nhu cầu thì hãy điện thoại đến số Hotline: 0945 667 887 để được tư vấn miễn phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây