XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP THÁI AN

Những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp

3 DỊCH VỤ CHÍNH

XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

Chúng tôi xử lý các chất thải công nghiệp thông thường tại doanh nghiệp của bạn. Cam kết 100% xử lý thật tại nhà máy xử lý chất thải công nghiệp lớn.

XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP NGUY HẠI

Tất cả các loại chất thải nguy hại được chúng tôi thu gom và xử lý tại những nhà máy xử lý chất thải nguy hại được cấp phép của Việt Nam

THU GOM PHẾ LIỆU TỪ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Ngoài dịch vụ xử lý chất thải chúng tôi còn thu gom phế liệu từ sản xuất công nghiệp với giá thành cạnh tranh nhất

BẠN CẦN TƯ VẤN ?

0945667887